Studio Necati Professional

Necati Apaydın


1 Mayıs 1953 yılında Amasya'da' beş çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya geldi .İlkokulu Ziya Pasa Ilkokulunda okudu. 1965 yılında ilköğretim yılında ilkokuldan mezun oldu. Babası Şeref Apaydın, Necati Apaydın bir berberin yanına çırak olarak verdi. Berber Ruhi Usta, Necati Apaydın'a " Sen Fotoğrafçı ol! " dedi ve Usta Sanatçı Ekrem Tunçok Bey'in yanına çırak olarak "iki buçuk lira" haftalıkla işe başladı. Daha sonra Amasya Lisesi'nde ortaöğretimine devam etti. Orta okuldan mezun olduktan sonra Ekrem Tunçok Bey'in yanında çalış maya devam etti. 1971 yılında Foto Uğur Hasan Ekmekçioğlu'nun açmış olduğu fotoğrafhanede usta olarak çalışmaya başladı.1973 yılında askere giderek burada vatani görevini fotoğrafçı olarak tamamladı. Asker dönüşünde Foto Uğur de çalışmaya devam etti. 12 Haziran 1980 yılında şu anda işletmesini yürütmüş olduğu fotoğrafhanesinin temellerini attı. Amasya'da alanında birçok ilke imza atan Foto Necati Studio, renkli tab, fon projeksiyon, dış çekim gibi teknolojik ve sanatsal yenilikleri hayata geçirdi. 41 yıldır yenilikçi anlayışla süregelen fotoğrafçılık sanatına oğlu Orhan Apaydın ile devam etmektedir.